Print deze pagina

Polyurea lining (Hotspray)

Polyurea hotspray technologie is een techniek die is ontwikkeld in de jaren 80 van de vorige eeuw en is gebaseerd op een reactie tussen een isocyanaat  en een amine mengsel. Door te variëren in de samenstelling van het isocyanaat of amine mengsel kunnen aan de polyurea eigenschappen worden meegegeven die toegespitst zijn op de specifieke situatie waar het systeem wordt ingezet. Hierbij dient men onder meer te denken aan:

 • Chemische bestandheid
 • Scheur overbruggende eigenschappen
 • Slijtvastheid
 • Hardheid
 • Flexibiliteit
 • UV bestandheid

Polyurea systemen genieten t.o.v. de polyurethanen en hybride systemen grote voordelen. Hierbij dient me te denken aan:

 • Snelle doorharding. Polyuera kan gespoten worden onder horizontale en verticale omstandigheden zonder dat hierbij zakkers of druipers op hoeven te treden. Belasting is na ca. 30 seconden mogelijk zonder dat hierbij schade aan het systeem zal optreden.
 • Vochtbestendigheid, Het systeem is aan te brengen bij klimatologische omstandigheden die afwijkend zijn aan hetgeen gebruikelijk bij kunstharsen. Een relatieve luchtvochtigheid van 80-85% zal niet direct tot problemen hoeven te leiden en applicatie bij -10 tot +40 graden Celsius is geen probleem. Uiteraard dient men wel rekening te houden met het feit dat gewerkt wordt op een droge ondergrond. Dauwpunt metingen zijn dan ook van eminent belang.
 • Volledig oplosmiddelvrij en veelal een gebruiksvriendelijke verhouding tussen isocyanaat en amine van 1:1, waarbij een volledige reactie wordt verkregen en het uiteindelijke product volledig vrij is van weekmakers en/of andere vormen van oplosmiddelen. Gesproken kan dan ook worden van een milieuvriendelijk systeem.
 • Uitstekende mechanische en fysische eigenschappen. Hoge treksterke en rek bij breuk gecombineerd gaande met een uitstekende slijtvastheid en chemische bestandheid. E.e.a in combinatie met een verregaande thermische bestandheid.
 • Het systeem is verkrijgbaar in vele kleuren en hardheden  waardoor een groot gamma aan toepassingsgebieden mogelijk wordt gemaakt. Custom made formuleringen zijn dan ook mogelijk bij PAKOR.
 • Door toevoeging van glasvezels tijdens de applicatie is het mogelijk het systeem extra te verstevigen waardoor de mechanische eigenschappen nog beter zullen zijn.
 • Door aanpassing in de formulering is het mogelijk de polyurea zowel te spuiten als te gieten. Buiten speciale linings kunnen ook speciale voegconstructies worden geformeerd.

PAKOR appliqueert reeds jarenlang polyurea systemen en heeft dan ook ruime ervaring met het aanbrengen van deze systemen onder de meest uiteenlopende  omstandigheden. Hierbij dient u te denken aan de navolgende situaties:

 • 1e en 2e opvang (primary and secondary containment)
 • Calamiteitenbassins
 • Mestsilo’s
 • Damwandconstructies
 • Buispaalconstructies.
 • Meerpalen
 • Brug- en parkeerdekken
 • laad- en lossteigers
 • Waterreservoirs
 • Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Ondergrondbehandeling met PAKOR Underlayment SL Spuiten Polyurea Twindur Elastic XT Wandbekleding Twindur Elastic XT
 PAKOR-Underlayment SL  Twindur Elastic ST  Twindur Elastic XT

Bovenstaande fotoserie geeft weer de gestraalde ondergrond die zorgvuldig wordt afgedicht om te voorkomen dat pinholes in het oppervlak kunnen leiden tot blaasvorming bij het aanbrengen van de warm gespoten polyurea. Nadat de ondergrond zorgvuldig is voorbereid wordt het systeem aangebracht. Hierbij wordt in secties gewerkt, waarbij direct getest wordt op dichtheid middels vonktesten, zodanig dat een volledig gesloten systeem wordt verkregen.

Applicatie:

Applicatie van een polyurea systeem geschiedt middels speciale spuitapparatuur. De spuitapparatuur moet in staat zijn om onder alle omstandigheden de juiste applicatie temperatuur en druk te leveren bij zowel een korte als lange slanglengte. PAKOR werkt hierbij met de meest geavanceerde apparatuur van marktleider Graco. Gebleken is dat de Graco E-XP2 reactoren onder zowel fabrieksomstandigheden als op locatie de beste resultaten geven. PAKOR beschikt dan ook over twee geconditioneerde reefers waarin deze speciale reactoren staan opgesteld. Hiermee kunnen onder zowel zomerse als winterse omstandigheden goede resultaten worden behaald.

Spuitcontainer PAKOR - Polyurea
 geconditioneerde container

PAKOR heeft inmiddels meer dan 20000 m2 polyurea lining aangebracht. Groot voordeel is hierbij dat door PAKOR ook in eigen beheer de straalwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede de veelal noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrond, waarbij buiten genoemde straalwerkzaamheden gedacht moet worden aan:

 • Dichten van pinholes en repareren van betonnen ondergronden
 • Uitvlakken van oppervlakteruwheden
 • Afdichten van scheuren
 • Etc.

Systemen:

Standaard systemen die door PAKOR worden aangebracht zijn:


De TWINDUR Elastic ST wordt toegepast waar een slijtvaste, vloeistof­dichte en chemisch resistente, snel belastbare bekleding gewenst is. Toepassingsgebieden zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties, ballast tanks, opslagtanks voor chemicaliën, voorraadtanks etc. De TWINDUR Elastic XT wordt daar toegepast waar sprake is van een langdurige extreme chemische belasting.

Polyurea Twindur Elastic ST - PAKOR Applicatie Twindur Elastic ST - Polyurea
 Twindur Elastic ST op een  damwandconstructie