Print deze pagina

COVERCRETE SLQ

vloer 2

De COVERCRETE SLQ systemen zijn zelf nivellerende gietvloer systemen die kunnen worden aangebracht in laagdikten van ca. 4-5 mm. De vloertypen SLQ hebben een uitstekende chemische bestandheid in combinatie met perfecte mechanische eigenschappen. Toepassingsgebied is bijvoorbeeld de voedselindustrie, farmaceutisch industrie en algemene industrie. De temperatuursbestandheid is ca. 80°C.

Covercrete SLQ

In het geval van de SLQ wordt de nog natte gietvloer ingespoten met vuurgedroogd  gekleurd aggregaat en hierna verzegeld met de topcoating Covercrete TC Clear. Hiermee wordt een uitstekende antislip structuur verkregen. De laagdikte die met dit type aangebracht kan worden ligt tussen de 4-5 mm.  De thermische bestandheid is gewaarborgd tot ca. 60-70 °C.

De applicatietechniek op beton is als volgt:

In de betonnen ondergrond dienen verankeringsgroeven aangebracht te worden met een afmeting van minimaal 1 x 1 cm. Deze groeven dienen aanwezig te zijn bij alle beeindigingen en vlakken zonder groeven groter dan 5 x 5 meter mogen niet voorkomen. Deze groeven zijn om te voorkomen dat de vloer zal gaan “schotelen” bij de randen tijdens de doorharding.

Na het aanbrengen van de groeven dient de vloer op adequate wijze voorbehandeld te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan stofvrij stralen en/of frezen. Belangrijk is dat ook de kanten worden voorbehandeld m.b.v. een kantfrees. Belangrijk is dat voldoende oppervlakteprofiel en ruwheid aanwezig is. De hechtsterkte van de beton dient minimaal 1,5 N/mm2 te bedragen en de druksterkte 25 N/mm2. Een normale zand en cementvloer is dan ook NIET geschikt als ondergrond. Verder dient de ondervloer vrij te zijn van scheurvorming en reparaties aan het oppervlak dienen vooraf te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de reparaties dient men gebruik te maken van een geschikte reparatiemortel. Dit kan zijn PAKOR-Reparatiemortel 3C of COVERCRETE HDG. Reparaties over grote vlakken met mortels op basis van epoxyharsen dienen vermeden te worden als de vloer in later stadium continu wordt belast met temperaturen hoger dan 60°C.

Na een gedegen ondergrond behandeling wordt een eerste laag COVERCRETE SLQ aangebracht als schraaplaag. Het verbruik bedraagt ca. 1-2 kg/m2. Hiermee worden porieen in de ondergrond afgesloten en verkrijgt men een egalisatielaag waarop de uiteindelijke gietvloer kan worden aangebracht. Met deze laag worden gelijktijdig kleine reparaties in de ondergrond uitgevoerd.

Na doorharding van de schraaplaag kan de COVERCRETE SLQ als gietvloer systeem worden aangebracht, waarbij het gebruik afhankelijk is van de uiteindelijk gewenste laagdikte. Gerekend moet worden met 1,9 kg/m2/mm laagdikte. De nog natte laag wordt ingestrooid met vuur gedroogd gekleurd aggregaat 0.2-0.6 mm of 0.4-0.8 mm

Na doorharding dient een verzegellaag COVERCRETE TC te worden aangebracht. Bij grovere instrooimaterialen kan het nodig zijn twee verzegellagen aan te brengen.

(*) Op poreuze ondergronden is ons advies gebruik te maken van een extra laag COVERCRETE WD als hechtprimer.