Print deze pagina

Slijtlagen en voegovergangen

PB Infra BV is gespecialiseerd in het aanbrengen van slijtlagen op bruggen, op- en afritten, parkeerterreinen en parkeergarages. Wij hebben dan ook zeer ruime ervaring met het aanbrengen van slijtlagen op zowel betonnen, stalen en houten ondergronden.

Slijtlagen bestaan uit een dun laagje kunsthars gebaseerd op teervrije epoxy- of polyurethaanharsen, waarin afstrooimateriaal als bovenlaag wordt toegepast. Het afstrooimateriaal dient vuurgedroogd inert materiaal te zijn. Hierbij dient men te denken aan Gecalcineerde Bauxiet, Mandurax, grind etc. De korrelafmeting van het instrooimateriaal en laagdikte van  de slijtlaag kan varieren. Belangrijk bij de applicatie van een slijtlaag is dat het instrooimateriaal niet mag “doorzakken” tot op de te beschermen ondergrond en voor minimaal 2/3 deel in de slijtlaag ingebed moet zijn.

PAKOR BV   PAKOR BV   PAKOR BV

PAKOR-Slijtlaag TV

Onze applicateurs zijn volledig bekend met de applicatie van slijtlagen en de eisen die hieraan gesteld worden. Verder wordt bij de applicatie van een slijtlaag vooraf duidelijk vastgesteld hoe de laagopbouw zal zijn en welk instrooimateriaal wordt toegepast.

Waterdicht membraan

Ook voor waterdichte membranen op bruggen onder asfaltbekledingen kunt u bij ons terecht. Epoxy- en polyurethaanhars gebonden membranen worden regelmatig door ons aangebracht als afwerklaag op het betonnen of stalen brugdek voordat  het asfalt wordt aangebracht.

Voegovergangen

Het aanbrengen van een complexe voegovergang is specialisten werk. We hebben dan ook al meer dan 25 jaar ervaring met het aanbrengen van voegconstructies.

Onze applicateurs brengen dan ook regelmatig speciale voegconstructies aan, waarbij een voegovergang geformeerd wordt met een kunstharsmortel of staavezelbeton in combinatie met bv. een stalen voegprofiel resp. ACME of VA voegprofiel.


Voegovergang


PB Infra BV is een zusterbedrijf van PAKOR Bouwspecialiteiten BV wat impliceert dat in veel gevallen gebruik gemaakt kan worden van het uitgebreide producten pallet en laboratoriumfaciliteiten van het zusterbedrijf.