Print deze pagina

Vochtwering en Lekkagedichting

PAKOR BV beschikt over langdurige ervaring met het oplossen van vochtproblemen en het afdichten van lekkages in industrie, bouw en particuliere sector.

Vochtproblemen kunnen zeer divers van aard zijn en vormen veelal een bron van problemen en overlast. In het algemeen kunnen we de navolgende probleem gevallen onderscheiden:

Optrekkend vocht: 

Optrekkend vocht komt alleen voor in (oud) metselwerk door capillaire werking van de immer aanwezige poriën. Door deze capillaire werking is het mogelijk dat vocht uit de grond opgezogen wordt in de metselwerk wand. Deze problemen worden groter als het metselwerk in contact staat met het grondwater. Door speciale injectietechnieken in combinatie met Kiesol preparaten en of injectiegels zijn wij in staat om deze problematiek op te lossen of tot een minimum te beperken.


Optrekkend vocht Door de foto aan te klikken ziet u welke vochtproblematiek zich in uw pand voor kan doen.


Doorslaand vocht:

Doorslaand vocht komt in principe alleen voor in metselwerk constructies, waarbij onderscheid gemaakt wordt in doorslaand vocht boven en onder het maaiveld. De methodiek van repareren zal sterk afhankelijk zijn van de bereikbaarheid van de te behandelen constructiedelen. Wij beschikken over een zeer ruime ervaring voor het oplossen van deze vochtproblematiek. U kunt hierbij denken aan waterkerende foliën of een speciale coating aan de buiten- of binnenzijde van de constructie. Verder zijn wij in staat d.m.v. injecties met speciale injectieharsen achter metselwerkwanden een waterkerend scherm te formeren.

Lekkages:

Lekkages ontstaan door gebreken in de constructie en zijn in de meeste gevallen zichtbaar doordat waterstroming plaatsvindt. Deze vorm van vochtoverlast kan diverse oorzaken hebben. Bekende en veel voorkomende oorzaken zijn:

  • Grindnesten in de beton
  • Lekkende kabel- of leidingdoorvoeren
  • Stort- of aansluitnaden in de constructie
  • Scheurvorming
  • Lekkende dilatatievoegen
  • Lekkende damwandsloten

Het afdichten van lekkages in deze vorm vindt veelal plaats door injectie met kunstharsen en komt met grote regelmaat voor. Onze applicateurs zijn dan ook iedere dag op weg om overal in het land deze werkzaamheden uit te voeren.

PAKOR BV   PAKOR BV

Afdichting van grote lekkages in een onderwaterbeton vloer