Print deze pagina

Vacatures

Op zoek naar owerk met een vast contract, een stabiele toekomst waar iedere dag weer nieuwe uitdagingen brengt waar jij de grenzen bepaald van je mogelijkheden. Kijk dan snel of er een functie binnen ons bedrijf vacant is.

Vacatures PAKOR

 

 

 

PAKOR-Gietvloer voor Shell

Vlak en esthetisch. Deze 150 m2 PAKOR-Gietvloer ED is door ons aangebracht als vloerafwerking in een oude schakelruimte bij een groot petrochemisch bedrijf in het Rotterdamse nadat de oude vergane linoleum eerst was verwijderd. Buiten de gewenste vlakheid moest de vloer volledig stofvrij zijn. Verder dient de vloer perfect te reinigen zijn. Aan al deze eisen wordt voldaan met onze Gietvloer ED, welke wordt geproduceerd door ons zusterbedrijf PAKOR Bouwspecialiteiten BV.

Particulier werk

Particulier werk. Ook voor vloeren buiten de bouw en industrie kunt u bij PAKOR terecht. Hier wordt op een onderheid terras een Cugla vloermortel uitvulvloer op afschot aangebracht waarover later een keramische betegeling zal worden aangebracht in combinatie met een scheuroverbruggend epoxy/polyurethaan membraan te weten ons Membraan CRT.

Safety First

Veiligheid staat bij PAKOR boven alles. Vandaag heeft de eerste groep van 10 van onze applicateurs de cursus Buitenwacht/Mangatwacht met certificaat gevolgd aangevuld met de cursus kleine blusmiddelen. Buiten het feit dat het een leerzame dag was zijn we nu ook in staat Ad hoc te reageren op situaties dat gebruik gemaakt moet worden van een buitenwacht of mangatwacht.

Turn Key projecten

Turn key projecten. Ook voor speciale projecten waar bescherming van constructies of constructiedelen tegen chemicaliën het uiteindelijke eindresultaat moet zijn kunt u bij PAKOR terecht. Hier ziet men een voor ons geproduceerde stalen leiding die geschikt moet zijn voor het afvoeren van zure dampen. De dichtheid van de staalconstructie is uitvoerig getest door de lassen niet destructief te onderzoeken middels o.a ultrasoon onderzoek en hierna de leiding gedurende een bepaalde periode op behoud van vacuüm te testen. Na deze testen zal de uiteindelijke bescherming op het staal worden aangebracht. In dit geval een rubberlining die ertoe zal leiden dat voor lange tijd een optimale bescherming geboden zal worden aan het staal tegen de zure dampen die door de leiding zullen stromen. De buitenzijde zal worden voorzien van een conservering zodat het staal ook aan deze zijde beschermd zal zijn tegen de klimatologische omstandigheden waaraan de leiding blootgesteld zal gaan worden.

 

Brandwerende bekledingen

Brandwerende bekledingen in de industrie vragen om gespecialiseerde deskundigheid en ervaring. De in tal van jaren opgebouwde expertise bij PAKOR BV staat borg voor een op maat toegesneden oplossing voor zowel bouwkundige als industriële toepassingen. Afgelopen week zijn door PAKOR wederom tientallen balken, kolommen en knooppunten bij een raffinaderij in het Rotterdamse voorzien van een nieuwe laag fireproofing. Hier is gebruik gemaakt van een speciaal type beton geleverd in bulk. Bij ons kunt u echter ook terecht voor:

Brandwerende coating systemen (Chartec)
Promatect bekledingen Cafco bekledingen (Fendolite)
Vuurvaste beton
Standaard beton bekledingen (Staalconstructies incl. knooppunten)

Her-certificering en upgrade kwaliteit, veiligheid en gezondheid systeem een feit;

Zorg voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn de pijlers waar de activiteiten van PAKOR op zijn gebaseerd. Afgelopen week hebben we hier weer een nieuw hoofdstuk aan weten toe te voegen. Naast het ISO9001:2015 certificaat is ook het ISO14001:2015 certificaat behaald en hebben we ons VCA veiligheid systeem kunnen upgraden naar het niveau van VCA Petrochemie 2017/6.0

3000 m2 PAKOR-Coating als vloer- en wandafwerking op de nieuwe Botlekbrug.

Een imposant bouwwerk als de nieuwe Botlekbrug met een unieke betonconstructie dient goed beschermd te worden. Om hier zeker van te zijn is nagenoeg de gehele binnenzijde van de pijlers voorzien van een beschermende coating. Gezien de meer dan 30 jarige ervaring van PAKOR met het aanbrengen van chemisch resistente en slijtvaste coatingsystemen heeft de combinatie A-Lanes gekozen voor het PAKOR-Coating systeem in combinatie met de PAKOR-Hechtlaag HP. Voor deze hechtlaag is bewust gekozen omdat er geen mogelijkheid aanwezig was voor een optimale ondergrondbehandeling als schuren en/of stralen. Het maken van stof was uit den boze i.v.m. de aanwezigheid van gevoelige besturingskasten en draaiende equipment.

De PAKOR-Hechtlaag HP is een optimale hechtlaag indien sprake is van een problematische ondergrond. Licht vocht zal zelfs niet tot problemen leiden met de aanhechting. Deze hechtlaag in combinatie met onze PAKOR-Coating, aangebracht in twee lagen van elk ca. 0,3 kg/m2, heeft er dan ook toe geleid dat een goede slijtvaste olie en vetbestendige vloertafwerking is verkregen.


PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug - machinekamer) PAKOR-Coating (Botlekbrug)

PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug)

800 m2 PAKOR-Gietvloer ED voor drukkerij te Etten-leur

Een volledig nieuwe lijn in een drukkerij te Etten-Leur hield in dat ook een nieuwe vloer aangebracht moest gaan worden om te voldoen aan alle eisen. De wens was dan ook een vloeistofdichte vloer die bestand moest zijn tegen drukinkten en uiteraard makkelijk te reinigen. Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor een PAKOR-Gietvloer ED in de kleur Antraciet.

Om tot een goed resultaat te komen is gekozen voor de navolgende werkmethodiek:

  • Het stofvrij stralen van de ondervloer, zodat een perfecte aanhechting verkregen zou gaan worden met de aan te brengen gietvloerafwerking. Na het stralen zijn aanhechtsterkte testen uitgevoerd om te bepalen of deze minimaal 1,5 N/mm2 zou bedragen.
  • Na het stralen is een rollaag PAKOR-Impregneer WD aangebracht. verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m2. Met deze laag is een basis gelegd voor een perfecte aanhechting. Tevens zijn de eerste en kleinste poriën gesloten.
  • Na doorharding van de impregneerlaag is een laag PAKOR-Underlayment SL aangebracht. Met deze laag worden alle poriën gesloten en wordt een perfecte ondergrond verkregen voor de aan te brengen gietvloerafwerking. Het verbruik ligt hier op ca. 0,5-1 kg/m2.
  • Na de doorharding van deze onderlaag wordt deze nog eenmaal geïnspecteerd op onregelmatigheden die zo nodig worden weggeschuurd of geplamuurd met PAKOR-Pe Sealer, waarna gestart kan worden met het aanbrengen van de PAKOR-Gietvloer ED. Resultaat is een strakke gietvloer zonder pinholes of blazen.

PAKOR-Impregneer WD   PAKOR-Underlayment SL   PAKOR-Underlayment SL

PAKOR-Gietvloer ED (ontluchten met stachelwals)   PAKOR-Gietvloer ED   PAKOR-Gietvloer ED

200 m2 COVERCRETE HDB afwerking op spuitplaats bij Huntsman

Afgelopen periode is door PAKOR een oude spuitplaatsvloer voorzien van een chemisch resistente COVERCRETE HDB vloerafwerking. Door jarenlange reiniging van met chemicaliën verontreinigde  procesapparatuur middels hoge druk water reinigen was de vloer veranderd van een mooie strakke betonvloer tot een volledig aangetaste uitgewassen grindvloer. Door PAKOR is een snelle reparatie uitgevoerd die er toe heeft geleid dat de vloer binnen 7 werkdagen weer volledig operationeel was. Navolgende werkmethode is hierbij gevolgd:

  • De vloer is volledig gereinigd middels hoge druk waterreinigen. Hierbij zijn alle aanwezige chemische verontreinigingen voor 90% verwijderd.
  • Na het reinigen zijn een 6 tal kernen geboord om vast te stellen in hoeverre de vloer was aangetast. Hierbij is gelijktijdig de aanhechtsterkte en druksterkte van de beton bepaald.
  • Nadat vastgesteld was dat er buiten oppervlakkige aantasting nog geen verregaande aantasting aanwezig was is de vloer volledig gestraald met water en een druk van ca. 900-1000 Bar.
  • De verkregen ruwe ondergrond is hierna uitgevlakt met een speciale Cementec 4610 gietvloerafwerking. Het uitvlakken is dusdanig uitgevoerd dat de een vlak en egaal oppervlak verkregen werd.
  • Na 48 uur doorharding is de vloer na-geschuurd, voorzien van de noodzakelijke verankeringsgroeven waarna de COVERCRETE HDB afwerking is aangebracht.
  • Alle opstanden zijn voorzien van een laag PAKOR-Coating 412 in combinatie met PAKOR-Impregneer WD, zodanig dat een volledig vloeistofdichte vloerafwerking is verkregen.

Gestraalde ondergrond tbv COVERCRETE afwerking   Covercrete HDB afwerking op een Cementec 4610 gietvloerafwerking   Covercrete HDB afwerking, d=9-10 mm