Print deze pagina

PBV – Verklaring vloeistofdichte voorziening

De PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening krijgt u nadat op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 een inspectie of een certificaattoets is uitgevoerd.

Certificaattoets

Een certificaattoets is alleen mogelijk als de aanleg door een daarvoor gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd. Deze toets is voornamelijk een administratieve handeling en kan dus snel en met relatief lage kosten worden uitgevoerd. Een gecertificeerd bedrijf levert bij de oplevering de gewenste verklaring veelal standaard bij. In alle andere gevallen is het nodig dat op locatie door een daartoe deskundig persoon een beoordeling plaatsvindt waarbij een oordeel over de vloeistofdichtheid van de voorziening wordt uitgesproken en op schrift wordt gesteld.

Inspectie bedrijfsrioleringen nu ook onderdeel van CUR/PBV-Aanbeveling 44

Bedrijfsrioleringen zijn in de nieuwe CUR/PBV-Aanbeveling 44 ook onderdeel van de inspectie en verder is het alleen mogelijk om vloeren en verhardingen op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 te beoordelen op vloeistofdichtheid. Voor (ondergrondse) afdichtingen met folies of minerale afdichtingslagen of combinaties daarvan is nog geen systematiek beschikbaar die leidt tot een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

Criteria voor afgifte van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening wordt verstrekt als de Deskundig Inspecteur de voorziening als vloeistofdicht aanmerkt en verwacht dat deze bij een ongewijzigde bedrijfsvoering tenminste 1 jaar ook vloeistofdicht blijft. Ander criterium is dat in de toekomst de voorziening ook visueel inspecteerbaar moet blijven. Een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening mag niet worden verstrekt, indien een voorziening op grond van amvb of vergunning onder certificaat moet zijn aangelegd én dit niet is geschied.

Welke bedrijven verstrekken de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Zowel de certificaattoets als de inspectie op locatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe op basis van BRL K 1151 gecertificeerd bedrijf.

Model PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De belangrijkste onderdelen van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening zijn het PBV-logo rechtsboven, de locatie waarop de verklaring van toepassing is en de geldigheidsduur hiervan; de keuringstermijn.