Print deze pagina

COVERCRETE HDB

vloer

De COVERCRETE HDB is een troffelsysteem met licht nivellerende eigenschappen, welke kan worden aangebracht in een laagdikte van 6 tot 11 mm. De vloer heeft een uitstekende chemische bestandheid in combinatie met perfecte mechanische eigenschappen.  Toepassingsgebied is bijvoorbeeld de voedselindustrie, farmaceutisch industrie en algemene industrie.  In de laagdikte van 6 mm zal de temperatuursbestandheid teruglopen naar ca. 80-90 °C.

De applicatietechniek op beton is als volgt:

In de betonnen ondergrond dienen verankeringsgroeven aangebracht te worden met een afmeting van minimaal 1 x 1 cm. Deze groeven dienen aanwezig te zijn bij alle beeindigingen en vlakken zonder groeven groter dan 5 x 5 meter mogen niet voorkomen. Deze groeven zijn om te voorkomen dat de vloer zal gaan  “schotelen” bij de randen tijdens de doorharding.

Na het aanbrengen van de groeven dient de vloer op adequate wijze voorbehandeld te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan stofvrij stralen en/of frezen. Belangrijk is dat ook de kanten worden voorbehandeld m.b.v. een kantfrees. Belangrijk is dat voldoende oppervlakteprofiel en ruwheid aanwezig is. De hechtsterkte van de beton dient minimaal 1,5 N/mm2 te bedragen en de druksterkte 25 N/mm2. Een normale zand en cementvloer is dan ook NIET geschikt als ondergrond.

Verder dient de ondervloer vrij te zijn van scheurvorming en reparaties aan het oppervlak dienen vooraf te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de reparaties dient men gebruik te maken van een geschikte reparatiemortel. Dit kan zijn PAKOR-Reparatiemortel 3C of COVERCRETE HDG. Reparaties over grote vlakken met mortels op basis van epoxyharsen dienen vermeden te worden als de vloer in later stadium continu wordt belast met temperaturen hoger dan 80°C.

Na een gedegen ondergrond behandeling kan de COVERCRETE HDB bekleding zonder primerlaag (*) worden aangebracht in de voorgeschreven laagdikte van 6 tot 11 mm. Verwerking geschiedt met een plakspaan of zgn. “screed-box” in de voorgeschreven laagdikte. Voor een gelijkmatige laagdikte adviseren wij om te werken met een hulplat.

(*) Op poreuze ondergronden is ons advies gebruik te maken van twee lagen COVERCRETE WD als hechtprimer.

 Covercrete Alg 3      Food