Print deze pagina

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is een methodiek die wordt toegepast in situaties waar de draagkracht van de ondergrond niet toereikend is of daar waar een waterkerend grondpakket geformeerd dient te worden om bijvoorbeeld verdere bouwactiviteiten mogelijk te maken of te voorkomen dat wegspoeling van grond kan plaatsvinden. Gesproken kan dus worden over:

  • Constructieve grondstabilisatie
  • Waterkerende grondstabilisatie

PAKOR BV voerde al veel grondstabilisaties uit en kan terugkijken op vele unieke projecten waar met succes waterkerende grondstabilisaties zijn uitgevoerd die het mogelijk maakten verder te werken of tot resultaat hadden dat de draagkracht van het grondpakket dusdanig werd verbeterd dat  de stabiliteit van het bouwwerk gewaarborgd was. Belangrijk voor een correcte uitvoering van een grondstabilisatie is dat de structuur en laagopbouw van de het te stabiliseren grondpakket bekend is in combinatie met de grondwaterstand. Enige aansprekende projecten van de afgelopen periode zijn:


  • Het succesvol afdichten van de lekkages in de groutboog van het TRAMTUNNEL project in Den Haag, waardoor het mogelijk werd de bouwactiviteiten te voltooien. De waterkerende grondstabilisatie is hier uitgevoerd met TACSS 020 en Gelacryl.
  • Het verhogen van de draagkracht van het zandpakket onder de spoorconstructie t.p.v. de onderdoorgang van Station Hilversum. Grondstabilisatie is uitgevoerd m.b.v. TACSS 025.
  • Het dichten van de zand- en watervoerende lekkages in de nieuwe Heijnenoordtunnel tijdens het boorproces. Alle waterkerende grondstabilisaties zijn uitgevoerd met TACSS 020 en Gelacryl.
  • Het afdichten van de heftig zandvoerende lekkage in de damwandconstructie t.b.v de nieuwe koelwaterleiding van de Q8 raffinaderij komende vanuit het Hartelkanaal te Rotterdam. Uitvoering van deze werkzaamheden is uitgevoerd met TACSS 020.
  • Het afdichten van een grote koelwaterlekkage op de locatie van Shell Nederland Chemie BV om te voorkomen dat een groor deel van de raffinaderij stilgelegd zou moeten worden. Door het zandpakket om de koelwaterleiding te stabiliseren met TACSS 020 zijn de lekkages volledig afgedicht zonder het proces te beïnvloeden.

Grondstabilisatie met TACSS 025 PAKOR BV PAKOR BV
 Grondstabilisatie  met TACSS 025