Print deze pagina

Betonreparatie

Het repareren en beschermen van beton wordt noodzakelijk als door corroderende wapening of mechanische schade de beschermende functie van de betonconstructie op korte of lange termijn niet meer gewaarborgd is. Ook andere minder urgente redenen kunnen aanleiding zijn om reparaties of veranderingen uit te laten voeren aan de betonconstructie. Hierbij kan  men denken aan verfraaiingen, reinigingswerkzaamheden, verhoging van de draagkracht, verandering in het gebruik, etc.

PAKOR BV    PAKOR BV    PAKOR BV
Betonreparatie gevelbalken verpleegtehuis “De Poort” Amsterdam

PAKOR BV voert haar reparaties uit in bouw en industrie en beschikt over ruime ervaring in het uitvoeren van betonreparaties. Betonreparaties worden uitgevoerd conform de hiervoor opgestelde CUR aanbevelingen. Voor elke reparatie die door ons uitgevoerd wordt een gedegen werkplan opgesteld gerelateerd aan een voorafgaand onderzoek naar de oorzaak van de schade en/of gebaseerd op de (nieuwe) wensen van de opdrachtgever.

Reparatiemethodieken:

Het repareren of beschermen van beton kan uitgevoerd worden volgens diverse methodieken. Door PAKOR BV wordt per project bekeken, welke reparatie- of beschermingsmethodiek het meest geschikt is.

 Spuitbeton  ⇒lees meer
 Handmatige reparatie  ⇒lees meer
 Conserveren  ⇒lees meer
 Koolstofwapening  ⇒lees meer

Betonreparatie Zendmast  Betonreparatie Zendmast
Betonreparatie Zendmast  Betonreparatie Zendmast
 Spuitbetonreparatie aan een zendmast