Print deze pagina

Organisatie

PAKOR BV is opgericht in 2009 en is ingeschreven in het Handels­register bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24285648. Het bedrijf is sedert 3-6-2009 in handen van Sterkman Holding BV. Sedert deze datum wordt ook de directie gevoerd door de heer Ing. R. Sterkman.  PAKOR BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in de bouw en industrie. Hieronder vallen onder andere injectie, lekkagedichting, grondstabilisatie, betonreparatie, vloerafwerkingen, chemiebouw, ondersabelingen, verlijmingen, brandwerende bekledingen etc.

De activiteiten van PAKOR BV worden voornamelijk ontplooid in Nederland, alhoewel ook werkzaam­heden buiten de landsgren­zen worden verricht. De werkzaamheden worden in belang­rijke mate uitgevoerd als onderaanne­mer. Daarnaast worden voor diverse projecten werk­zaamheden als hoofdaannemer uitgevoerd.

Postadres:

Postbus 424, 2980 AK RIDDERKERK
Tel.: 0180-410888
Fax: 0180-410038
Homepage: www.pakor.nl
E-mail adres: info@pakor.nl
Bankrelatie: ABN-AMRO, Ridderkerk
BTW-nr: NL806974400B01
K.v.K. te Rotterdam:
PAKOR BV: 24285648

Vestigingsadres en werkplaats :

Nikkelstraat 6A en 6B,
2984 AM Ridderkerk
 

Bezoekadres:

Nikkelstraat 6B
2984 AM Ridderkerk

PAKOR BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 12 augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24455980. Voor inkopen van materieel, materiaal en diensten hanteert PAKOR inkoopvoorwaarden. Deze zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder hetzelfde nummer. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers worden dan ook van de hand gewezen.

De algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden kunnen als PDF worden gedownload.

Algemene voorwaarden PAKOR BV
Algemene Inkoopvoorwaarden PAKOR BV
Inschrijving KvK – PAKOR BV
Inschrijving KvK Sterkman Holding BV


PB Infra BV PB Infra BV is opgericht in 1981 en is ingeschreven in het Handels­register bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24142827. Het bedrijf is sedert 1-1-1998 in handen van Sterkman Holding BV. Sedert 1-7-1998 wordt de directie gevoerd door de heer Ing. R. Sterkman.


PB Infra BV is gespecialiseerd in de werkzaamheden die veelal betrekking hebben op de Infrastructuur. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van slijtlagen, speciale composiet constructies, hydrofobeerlagen en voegovergangen alsmede het uitvoeren van injectie- en betonreparatiewerkzaamheden


Postadres:

Postbus 424, 2980 AK RIDDERKERK
Telefoon: 0180-397374 b.g.g. 410888
E-mail: info@pbinfra.nl
Internet: www.pbinfra.nl
Bankrelatie: ABN-AMRO, Ridderkerk
BTW-nr: NL806974400B01
K.v.K. te Rotterdam: 
PB Infra BV: 24142827

Vestigingsadres en werkplaats :

Nikkelstraat 6A en 6B,
2984 AM Ridderkerk
 

Bezoekadres:

Nikkelstraat 6B
2984 AM Ridderkerk

PB Infra BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 12 augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24142827. Voor inkopen van materieel, materiaal en diensten hanteert PAKOR inkoopvoorwaarden. Deze zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder hetzelfde nummer. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers worden dan ook van de hand gewezen.De algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden kunnen als PDF worden gedownload.

Algemene voorwaarden PBI
Algemene Inkoopvoorwaarden PBIBV
Inschrijving KVK PB Infra BV