Print deze pagina

Infra

Bij de bouw en onderhoud van wegen, viaducten, tunnels en andere infrastructurele werken ontplooien er zich diverse activiteiten waar PAKOR zich actief mee bezig houdt. Deze werkzaamheden zijn veel omvattend. Hierbij dient men te denken aan uitgebreide renovaties van kunstwerken t/m het afdichten van lekkages in (onderwaterbeton) constructies.

grondstabilisatie Betonreparatie3 Betonreparatie
Lekkage sluis  Saneren betonwand Afwerken betonwand

Viaducten en bruggen worden verder door de toenemende verkeersintensiteit in de laatste decennia continu zwaarder belast. Dit heeft tot gevolg dat de oudere constructies in ons land binnen afzienbare tijd op een dusdanige wijze aangepast dienen te worden dat de sterkte en draagkracht weer gewaarborgd wordt voor een langere periode. Verder zijn er vele tunnels, duikers, sluizen etc. die aangepast moeten worden en groot onderhoud behoeven om te voorkomen dat (beton)schades optreden die zullen leiden tot het disfunctioneren van de waterweg. PAKOR heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren en leveren van speciale systemen en technieken bij het tot stand brengen en houden van constructies in de Infra.

Activiteiten die dagelijks door ons in de Infra worden uitgevoerd zijn onder meer:
(door de foto aan te klikken zult u meer informatie krijgen over de genoemde activiteit)