Print deze pagina

Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid

Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. We willen de veiligheid van de klant waarborgen maar zeker ook die van onze medewerkers. Veiligheid is dan ook expliciet aanwezig binnen onze organisatie.

We stellen niet alleen hoge veiligheidseisen aan onze te verwerken materialen, maar ook aan onze diensten en manier van werken. We stimuleren al onze medewerkers om zich tijdens hun werkzaamheden bewust te zijn van de veiligheid van de omgeving, collega’s en zichzelf. Daarnaast geven we vanuit onze expertise actief advies om een optimale veiligheid voor de klant zeker te stellen.

We zorgen ervoor dat al onze producten en services voldoen aan duidelijke vastgestelde voorschriften, normen en regels op het gebied van veiligheid. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid stellen wij onze klanten op de hoogte en adviseren, indien nodig, over de mogelijke aanpassingen aan de werkmethodiek of te gebruiken materialen.  We brengen potentiële risico’s in kaart en geven advies over de maatregelen die moeten worden genomen om de risico´s weg te nemen.

Kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door kwalitatief hoogstaande producten te leveren en ons te conformeren aan de verschillende kwaliteitsrichtlijnen, dragen we zorg voor een goed en betrouwbaar product.

Certificering

Veiligheid en kwaliteit worden bij PAKOR geborgd door een managementsysteem waarin de aspecten kwaliteit, veiligheid (+ ARBO) en milieu opgenomen. Het managementsysteem heeft betrekking op het volgende toepassingsgebied : Fabricage, advisering, levering en applicatie van kunstharssystemen voor betonreparatie, bescherming en vloerafwerking; levering en applicatie van specialistische technieken en apparatuur voor het injecteren en het afdichten van lekkages; bescherming van betonconstructies en procesapparatuur door chemiebouw; leveren en aanbrengen van kunststof bekledingstechnieken voor industrie

Controle dient jaarlijks plaats te vinden door een extern bureau waar PAKOR TUV Rheinland Nederland BV voor inschakelt. Een externe audit wordt uitgevoerd voor:

VCA-P (2017/6.0) certificatie
ISO 9001:2015 certificatie
ISO 14001:2015 certificatie

De door TUV afgegeven certificaten kunnen hieronder als PDF gedownload worden:

VCA-P 2017/6.0 Certificaat
ISO 9001:2015 Certificaat
ISO 14001:2015 Certificaat