Print deze pagina

Spuitbeton

Spuitbeton wordt in een gesloten, drukvaste slang of leiding naar een verwerkingsplek op een ondergrond aangebracht waarna deze wordt verdicht. Met spuitbeton kan betonschade worden hersteld, dekkingsproblemen kunnen worden opgelost of een overlaging kan worden gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de natte of droge methode. Ter voorbereiding van de werkzaamheden verwijdert men losse delen door te hakken, breken, slijpen en boucharderen gevolgd door grit of door waterstralen. Eventueel wordt wapening bijgelegd en ontroest of verwijdert men blootliggende wapening. Ook het maken van bekisting of het bouwen van steigers kan noodzakelijk zijn.

Spuitbeton volgens de “Natte methode”

Spuitbeton volgens de natte spuitmethode gaat volgens de volgende procedure: Betonspecie wordt middels een geschikt pompsysteem en bijbehorende morteltransportslang naar het beoogde onderdeel verpompt. Door Lucht aan het uiteinde van de slang in de betonspecie te injecteren, in een speciaal doorvoor bestemde spuitkop, wordt de betonspecie tegen de wand gespoten.

Spuitbeton volgens de “Droge methode”

Bij spuitbeton volgens de “droge” methode wordt een droge mortel middels transportlucht naar het uiteinde van de slang getransporteerd. Op het uiteinde wordt in een speciaal hiervoor ontwikkelde spuitkop wat in de droge mortel geïnjecteerd. Het totaal, mortel vermengd met water, wordt op de constructie gespoten.

PAKOR BV   PAKOR BV  PAKOR BV

Spuitbetonwerken worden door ons uitgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende geharmoniseerde NEN EN 1504 normering