Print deze pagina

Chemische resistente gootbetegeling loogindamping MEB plant – AKZO

Afgelopen periode is door PAKOR onder moeilijke omstandigheden een gootbetegeling aangebracht in een afvoergoot waar Natronloog in opgevangen moet kunnen worden. De goot bevindt zich in een buitensituatie en de werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd in twee fasen in de winterperiode. Wateroverlast en slechte klimatologische omstandigheden waren dan ook niet uit te sluiten en om toch een goede kwaliteit te waarborgen was het dan ook van eminent belang dat dagelijks meerdere malen de klimatologische condities gemeten werden.

Ondanks het jaargetij waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd is een kwalitatief goede en nette gootafwerking verkregen. Uitgevoerd is totaal ca.120 m1 gootafwerking:

  • Ondergrond behandeling: Stralen
  • Membraan: PAKOR-Flexibel membraan
  • Betegeling: Chamotte splijttegels 25 mm in de PAKOR-Lijm Thix
  • Gootsponningsteen: Type Falzrandstein F gezet in de PAKOR-Lijm Thix

 

Gootbetegeling in de PAKOR-Lijm Thix VP  Falzrandstein type F in de PAKOR-Lijm Thix  Gootbetegeling put en goot in de PAKOR-Lijm Thix 412