Print deze pagina

Brandwerende bekledingen

Brandwerende bekledingen in de industrie vragen om gespecialiseerde deskundigheid en ervaring. De in tal van jaren opgebouwde expertise bij PAKOR BV staat borg voor een op maat toegesneden oplossing voor zowel bouwkundige als industriële toepassingen. Afgelopen week zijn door PAKOR wederom tientallen balken, kolommen en knooppunten bij een raffinaderij in het Rotterdamse voorzien van een nieuwe laag fireproofing. Hier is gebruik gemaakt van een speciaal type beton geleverd in bulk. Bij ons kunt u echter ook terecht voor:

Brandwerende coating systemen (Chartec)
Promatect bekledingen Cafco bekledingen (Fendolite)
Vuurvaste beton
Standaard beton bekledingen (Staalconstructies incl. knooppunten)

Her-certificering en upgrade kwaliteit, veiligheid en gezondheid systeem een feit;

Zorg voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn de pijlers waar de activiteiten van PAKOR op zijn gebaseerd. Afgelopen week hebben we hier weer een nieuw hoofdstuk aan weten toe te voegen. Naast het ISO9001:2015 certificaat is ook het ISO14001:2015 certificaat behaald en hebben we ons VCA veiligheid systeem kunnen upgraden naar het niveau van VCA Petrochemie 2017/6.0

3000 m2 PAKOR-Coating als vloer- en wandafwerking op de nieuwe Botlekbrug.

Een imposant bouwwerk als de nieuwe Botlekbrug met een unieke betonconstructie dient goed beschermd te worden. Om hier zeker van te zijn is nagenoeg de gehele binnenzijde van de pijlers voorzien van een beschermende coating. Gezien de meer dan 30 jarige ervaring van PAKOR met het aanbrengen van chemisch resistente en slijtvaste coatingsystemen heeft de combinatie A-Lanes gekozen voor het PAKOR-Coating systeem in combinatie met de PAKOR-Hechtlaag HP. Voor deze hechtlaag is bewust gekozen omdat er geen mogelijkheid aanwezig was voor een optimale ondergrondbehandeling als schuren en/of stralen. Het maken van stof was uit den boze i.v.m. de aanwezigheid van gevoelige besturingskasten en draaiende equipment.

De PAKOR-Hechtlaag HP is een optimale hechtlaag indien sprake is van een problematische ondergrond. Licht vocht zal zelfs niet tot problemen leiden met de aanhechting. Deze hechtlaag in combinatie met onze PAKOR-Coating, aangebracht in twee lagen van elk ca. 0,3 kg/m2, heeft er dan ook toe geleid dat een goede slijtvaste olie en vetbestendige vloertafwerking is verkregen.


PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug - machinekamer) PAKOR-Coating (Botlekbrug)

PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug) PAKOR-Coating (Botlekbrug)

800 m2 PAKOR-Gietvloer ED voor drukkerij te Etten-leur

Een volledig nieuwe lijn in een drukkerij te Etten-Leur hield in dat ook een nieuwe vloer aangebracht moest gaan worden om te voldoen aan alle eisen. De wens was dan ook een vloeistofdichte vloer die bestand moest zijn tegen drukinkten en uiteraard makkelijk te reinigen. Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor een PAKOR-Gietvloer ED in de kleur Antraciet.

Om tot een goed resultaat te komen is gekozen voor de navolgende werkmethodiek:

 • Het stofvrij stralen van de ondervloer, zodat een perfecte aanhechting verkregen zou gaan worden met de aan te brengen gietvloerafwerking. Na het stralen zijn aanhechtsterkte testen uitgevoerd om te bepalen of deze minimaal 1,5 N/mm2 zou bedragen.
 • Na het stralen is een rollaag PAKOR-Impregneer WD aangebracht. verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m2. Met deze laag is een basis gelegd voor een perfecte aanhechting. Tevens zijn de eerste en kleinste poriën gesloten.
 • Na doorharding van de impregneerlaag is een laag PAKOR-Underlayment SL aangebracht. Met deze laag worden alle poriën gesloten en wordt een perfecte ondergrond verkregen voor de aan te brengen gietvloerafwerking. Het verbruik ligt hier op ca. 0,5-1 kg/m2.
 • Na de doorharding van deze onderlaag wordt deze nog eenmaal geïnspecteerd op onregelmatigheden die zo nodig worden weggeschuurd of geplamuurd met PAKOR-Pe Sealer, waarna gestart kan worden met het aanbrengen van de PAKOR-Gietvloer ED. Resultaat is een strakke gietvloer zonder pinholes of blazen.

PAKOR-Impregneer WD   PAKOR-Underlayment SL   PAKOR-Underlayment SL

PAKOR-Gietvloer ED (ontluchten met stachelwals)   PAKOR-Gietvloer ED   PAKOR-Gietvloer ED

200 m2 COVERCRETE HDB afwerking op spuitplaats bij Huntsman

Afgelopen periode is door PAKOR een oude spuitplaatsvloer voorzien van een chemisch resistente COVERCRETE HDB vloerafwerking. Door jarenlange reiniging van met chemicaliën verontreinigde  procesapparatuur middels hoge druk water reinigen was de vloer veranderd van een mooie strakke betonvloer tot een volledig aangetaste uitgewassen grindvloer. Door PAKOR is een snelle reparatie uitgevoerd die er toe heeft geleid dat de vloer binnen 7 werkdagen weer volledig operationeel was. Navolgende werkmethode is hierbij gevolgd:

 • De vloer is volledig gereinigd middels hoge druk waterreinigen. Hierbij zijn alle aanwezige chemische verontreinigingen voor 90% verwijderd.
 • Na het reinigen zijn een 6 tal kernen geboord om vast te stellen in hoeverre de vloer was aangetast. Hierbij is gelijktijdig de aanhechtsterkte en druksterkte van de beton bepaald.
 • Nadat vastgesteld was dat er buiten oppervlakkige aantasting nog geen verregaande aantasting aanwezig was is de vloer volledig gestraald met water en een druk van ca. 900-1000 Bar.
 • De verkregen ruwe ondergrond is hierna uitgevlakt met een speciale Cementec 4610 gietvloerafwerking. Het uitvlakken is dusdanig uitgevoerd dat de een vlak en egaal oppervlak verkregen werd.
 • Na 48 uur doorharding is de vloer na-geschuurd, voorzien van de noodzakelijke verankeringsgroeven waarna de COVERCRETE HDB afwerking is aangebracht.
 • Alle opstanden zijn voorzien van een laag PAKOR-Coating 412 in combinatie met PAKOR-Impregneer WD, zodanig dat een volledig vloeistofdichte vloerafwerking is verkregen.

Gestraalde ondergrond tbv COVERCRETE afwerking   Covercrete HDB afwerking op een Cementec 4610 gietvloerafwerking   Covercrete HDB afwerking, d=9-10 mm

Chemische resistente gootbetegeling loogindamping MEB plant – AKZO

Afgelopen periode is door PAKOR onder moeilijke omstandigheden een gootbetegeling aangebracht in een afvoergoot waar Natronloog in opgevangen moet kunnen worden. De goot bevindt zich in een buitensituatie en de werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd in twee fasen in de winterperiode. Wateroverlast en slechte klimatologische omstandigheden waren dan ook niet uit te sluiten en om toch een goede kwaliteit te waarborgen was het dan ook van eminent belang dat dagelijks meerdere malen de klimatologische condities gemeten werden.

Ondanks het jaargetij waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd is een kwalitatief goede en nette gootafwerking verkregen. Uitgevoerd is totaal ca.120 m1 gootafwerking:

 • Ondergrond behandeling: Stralen
 • Membraan: PAKOR-Flexibel membraan
 • Betegeling: Chamotte splijttegels 25 mm in de PAKOR-Lijm Thix
 • Gootsponningsteen: Type Falzrandstein F gezet in de PAKOR-Lijm Thix

 

Gootbetegeling in de PAKOR-Lijm Thix VP  Falzrandstein type F in de PAKOR-Lijm Thix  Gootbetegeling put en goot in de PAKOR-Lijm Thix 412

 

Renovatie van een reinigingsbaan resp. wasstraat met COVERCRETE

PAKOR renoveert met regelmaat volledige reinigingsbanen respectievelijk wasstraten waar de vloeren door de hoge chemische en thermische belastingen hun bescherming hebben verloren. Reinigingsbanen worden veelal dagelijks 16 uur per dag en 7 dagen per week belast met (warme) chemicaliën in combinatie met stoomreiniging. Deze belasting leidt veelal tot grote schade aan de (beton)vloeren met tot gevolg dat kans bestaat op lekkages van chemicaliën naar het milieu. Situaties zoals hieronder te zien worden dan ook niet zelden door ons aangetroffen.

Schade vloer reinigingsbaan  Schade vloer reinigingsbaan   Schade vloer reinigingsbaan  Schade vloer

Reparaties van deze situaties is dan ook niet zinvol en er blijft dan ook weinig anders over dan een volledige renovatie van de reinigingsbaan. De werkmethodiek die dan door PAKOR wordt gevolgd is:

 • Het verwijderen van de bestaande bekleding en eventuele afschotlagen tot op de gezonde betonnen ondergrond, waarbij eveneens de aanwezige goten gesaneerd of verwijderd zullen worden. Indien mogelijk zullen hierbij bestaande hoeklijnen tpv de in- en uitrit worden gespaard, zodat deze als hoogtemaat kunnen fungeren bij het aanbrengen van de nieuwe afwerkvloer.
 • Het boucharderen resp. stralen van de vrijgekomen betonvloer, zodanig dat een optimale aanhechting wordt verkregen van de nieuw aan te brengen betonvloer.
 • Het stellen van de benodigde hulpbekistingen voor het creëren van de noodzakelijke afvoergoten. In de bekisting zal een sponning worden opgenomen voor plaatsing van de noodzakelijke gootroosters.
 • Het aanbrengen van een nieuwe betondekvloer op afschot naar de gecreëerde afvoergoten, waarbij een krimpwapening verankerd aan de ondervloer zal worden opgenomen.
 • Het na doorharding van het beton verwijderen van de geplaatste hulpbe­kistingen en het creëren van een afschotlaag (1:200) in de goot.
 • Het na ca. 10 dagen bepalen van het restvochtpercentage in het beton m.b.v. de Calcium Carbid methode. Bij een percentage lager dan 10% kan de eindafwerking aangebracht worden.
 • Het aanbrengen van de benodigde verankeringsgroeven van ca. 12 x 12 mm.
 • Het stofvrij stralen van de betonnen ondergrond, zodanig dat een optimale aanhechting met de aan te brengen vloerafwerking wordt verkregen.
 • Het aanbrengen van een COVERCRETE (*) bekleding op het gehele vloerop­pervlak alsmede op de gootwanden resp. bodem in de gemiddelde laagdik­te van 10 mm. De gootwanden zullen worden aange­bracht m.b.v. een hulpbekisting.
 • Het aanbrengen van een plintafwerking m.b.v. COVERCRETE WR in de laagdikte van 5-6 mm, waarbij de ondergrond zal worden voorzien van een hechtlaag Primer TC.
 • Het plaatsen van de gootroosters, in de voorgevormde sponningen van de COVERCRETE bekleding.

(*) COVERCRETE

COVERCRETE is een naadloos aan te brengen vloerafwerkingssysteem op basis van polyuret­haanharsen. Kenmerkend voor COVERCRETE zijn de volgende eigenschappen:

 • zeer hoge chemische bestandheid
 • bestand tegen steam‑cleaning bij laagdikten > 9 mm
 • uitstekende anti‑slip eigenschappen
 • aan te brengen op beton van 10 dagen oud
 • zeer snel belastbaar.

Chemiebaan renovatie

Slopen oude bekleding + afschotlaag  Nieuwe betonvloer  COVERCRETE HDB Wasstraat  COVERCRETE HD (Reinigingsbaan chemie)

Foodbaan renovatie

Slopen oude ondervloer tbv COVERCRETE afwerking  Voorbereiden plinten tbv COVERCRETE WR bekleding  Betonvloer voor de COVERCRETE HDB bekleding  COVERCRETE HDB bekleding

PAKOR repareert in korte tijd een ernstige lekkage in de zuurvaste bemetseling van een “Hot Quench”.

In een bedrijfsstop op een grote chemische plant is door PAKOR in korte tijd een grote reparatie uitgevoerd aan een chemisch resistente bemetseling en het achterliggende membraan in een “Hot Quench”. Gedurende het proces was in de afgelopen maanden vastgesteld dat er zich een zuurlekkage voordeed via het flensvlak van een grote stoominlaat. Deze had tot gevolg dat het staal werd aangetast. Middels een speciale waterpurge kon worden voorkomen dat het apparaat ongepland uit bedrijf moest. Gedurende de stop was het echter onvermijdbaar dat een verregaande reparatie zou worden uitgevoerd.

Door PAKOR is deze reparatie als volgt uitgevoerd:

Het zuurvaste metselwerk is ingezaagd aan de binnenzijde van de quench op ca. 50 cm uit de lekke doorvoer. De laagdikte van het metselwerk, totaal 15 cm,  en het feit dat er gewerkt werd in een besloten ruimte leidde tot het feit dat dit uitgevoerd moest worden met geavanceerde slijp- en zaagequipement die uiteraard tot de standaard equipement van PAKOR behoort.

Na het inzagen van het metselwerk is het metselwerk waar de lekkage vermoed werd volledig verwijderd tot op het achter het metselwerk aanwezige membraan. Hierbij is met zeer veel beleid gesaneerd om onnodige schade aan het laminaat te vermijden.

Tijdens het saneren bleek al snel dat het laminaat, inmiddels bijna 20 jaar oud, redelijk tot ver aangetast was. Het resultaat was dan ook dat verder gesaneerd moest worden dan verwacht totdat goed laminaat gevonden werd om opnieuw op aan te hechten.

Na de sanering zorgvuldig uitgevoerd te hebben is het staal gerepareerd en is na een gedegen voorbehandeling, stralen tot SA 2,5, een nieuw speciaal furaanhars laminaat aangebracht. Dit laminaat is getest op dichtheid middels vonktesten onder de juiste testspanning.

Na het laminaat getest te hebben is een nieuwe drie laags bemesting aangebracht. Deze is opgebouwd uit speciale chamotte en koolstofstenen met in de doorvoer een extra speciale grafietsleeve die ter optimalisering met een speciale kunsthars onder druk is geïmpregneerd. Voordat de bemetseling is aangebracht is door PAKOR een temperatuurdoorgang berekening gemaakt om te bepalen of de temperatuur op het laminaat niet te hoog zou worden.

Applicatie chamotte bemetsling met een speciale mal  Chamotte steen 65mm + koolstofsteen 65 mm in de furaanharskit

Applicatie chamotte en koolstofbemetseling op nieuw furaanharslaminaat

Doorvoer gereed voor de applicatie van de grafietsleeve  Inbouw van de grafietsleeve

Plaatsing van de grafietsleeve in de doorvoer

Waterpas stellen grafietsleeve  Centreren van de grafietsleeve

Controle maatvoering

Afgewerkte sleeve met furaanharskit

Eindresultaat

PAKOR-Gietvloer ED/LF voor technische ruimte Unimills/Sime Darby

Op Unimills is door PAKOR een kleine technische ruimte voorzien van een antistatische gietvloer, zodat het mogelijk is om zonder risico voor schade reparaties uit te voeren aan apparatuur die gevoelig is voor statische elektriciteit.

De applicatie van de gietvloer is als volgt uitgevoerd:

De oude bestaande gietvloer is goed opgeschuurd, zodanig dat een goede aanhechting met de nieuwe vloer is gewaarborgd.

Scheuren in de ondergrond zijn eerst gerepareerd door deze af te dekken met een speciaal scheuroverbruggend TISSA weefsel. Dit weefsel wordt ingebed in de PAKOR-Lamineerhars EP412

Hierna wordt de gehele vloer voorzien van een laag PAKOR-Underlayment SL. Deze laag dient te leiden tot een volledig vlakke en gesloten ondergrond. Het verbruik ligt dan ook op ca. 1,5 kg/m2.

Na doorharding van deze laag is een volledig gesloten geleidende laag PAKOR-Impregneer LF aangebracht. In deze laag worden gelijktijdig voorzieningen opgenomen die het mogelijk maken de eventueel opgewekte statische elektriciteit af te voeren naar de aarde van het complex.

Na doorharding van deze geleidende laag is de vloer voorzien van een PAKOR-Gietvloer ED/LF in de kleur blauw.

Scheurreparatie met Tissa weefsel   PAKOR-Underlayment SL   Underlayment SL + Impregneer LF
Scheurreparatie, PAKOR-Underlayment SL + PAKOR-Impregneer LF

PAKOR-Impregneer LF   PAKOR-Gietvloer ED/LF
PAKOR-Impegneer LF + PAKOR-Gietvloer ED/LF

1500 m2 DECOFLOOR 625 voor groot elektronica concern

Afgelopen weken is voor een groot elektronica concern een nieuwe showroom vloer geplaats. Op een ondergrond van oude houten blokjes en hierop een egalisatie laag is een fraaie DECOFLOOR 625 vloerafwerking geplaatst. Buiten een heel specifieke kleurstelling die werd vereist was de alom aanwezige verlichting een extra punt van aandacht. Iedere oneffenheid in de vloer zou namelijk dubbel geaccentueerd worden. Gekozen is voor onze DECOFLOOR 625 vloerafwerking verzegeld met een DECOTOP 650, welke aan de vloer een zijdeglans uitstraling geeft.

De applicatie is als volgt uitgevoerd:

Na de noodzakelijke ondergrondbehandelingen is een laag hechtlaag DECOFLOOR HL in kleur aangebracht.
Om te werken op een volledig vlakke vloer is een egalisatie laag DECOFLOOR UL aangebracht. Om te voorkomen dat de lichte kleur van de vloer beïnvloed zou worden door de ondervloer is deze eveneens gekleurd aangebracht.

Decofloor HL (Gekleurd)   Decofloor UL (gekleurd)

Fase 1 + 2

Na de egalisatie laag zorgvuldig geschuurd te hebben is de uiteindelijke DECOFLOOR 625 gietvloer aangebracht en na afdoende doorharding verzegeld met de DECOTOP 625. Resultaat een fraaie vloerafwerking waar men volop bezig is om de showroom in te richten. Het eindresultaat zullen we u in de aankomende weken presenteren. De weg er naar toe kunt u alvast aanschouwen.

Decofloor 625 applicatie   Decofloor 625 appliactie

Decofloor 625 + Decotop 650 (inricten showroom)   Decofloor 625 + Decotop 650 (Inrichten showroom)