Print deze pagina

Normen

PAKOR hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nieuwe geharmoniseerde Europese normen. Hierbij dient u te denken aan de norm:

 • NEN EN 1504 Deel 1 t/m9
 • NEN EN 12944
 • NEN EN 14879 Deel 1 t/m 6
 • NEN EN 61340
 • NEN EN 1081
 • Etc.

Indien u vragen heeft over normeringen en of testen die uitgevoerd worden op de diverse systemen gedurende de applicatie kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van PAKOR. zij zullen u graag verder helpen.

Buiten NEN EN normen zijn er nog diverse andere normen die PAKOR aanhoudt bij de applicatie resp, ontwikkeling van haar systemen. Denk hierbij aan:

 • ASTM normen
 • BS Normen
 • CUR aanbevelingen
 • AGI Normen

Normen resp. uitgangspunten waar tevens rekening mee wordt gehouden zijn:


Uitvoeringscondities:

Kunstharsen zijn uitstekende producten die bij een goede applicatie zullen leiden tot een esthetisch fraaie slijtvaste vloerafwerking. Om tot een goed eindresultaat te komen zijn een aantal factoren van groot belang. Goede producten en goed vakmanschap zijn uiteraard een eerste vereiste. Een net zo belangrijk item zijn de condities waaronder een systeem aangebracht moet worden. Denk hierbij onder andere aan:

 • Een veilige werksituatie
 • Een gezonde schone en vetvrije ondergrond.
 • Toereikende klimatologische voorzieningen.
 • Afdoende droge ondergrond

In onderstaande PDF documenten hebben we aangegeven waar ten alle tijde rekening mee gehouden moet worden bij het aanbrengen van ene kunstharsbekleding. Het betreft hier algemene richtlijnen die minimaal verzorgd dienen te worden. Per systeem wordt gekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Algemene informatie ondergronden
Ondergronden en Uitvoeringsvoorwaarden