Print deze pagina

Voorwaarden

PAKOR BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 12 augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24455980. Voor inkopen van materieel, materiaal en diensten hanteert PAKOR inkoopvoorwaarden. Deze zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder hetzelfde nummer. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers worden dan ook van de hand gewezen.

De algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden kunnen als PDF worden gedownload.

Algemene voorwaarden PAKOR BV
Algemene Inkoopvoorwaarden PAKOR BV


PB Infra BV hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 12 augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24142827. Voor inkopen van materieel, materiaal en diensten hanteert PB Infra BV inkoopvoorwaarden. Deze zijn eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder hetzelfde nummer. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers worden dan ook van de hand gewezen.

De algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden kunnen als PDF worden gedownload

Algemene voorwaarden PBI
Algemene Inkoopvoorwaarden PBIBV