Print deze pagina

COVERCRETE WR

De COVERCRETE® WR is een uitgebalanceerde mortel die specifiek is ontwikkeld voor het afwerken van de vertikale vlakken en het formeren van plintafwerkingen. De laagdikte waarin de WR wordt aangebracht is ca. 5-6 mm. De mogelijkheid is aanwezig de WR na doorharding te voorzien van een laag COVERCRETE TC.

De applicatie van de Covercrete WR is als volgt:


In de betonnen ondergrond dienen verankeringsgroeven aangebracht te worden met een afmeting van minimaal 1 x 1 cm. Deze groeven dienen aanwezig te zijn bij alle beeindigingen.


Na het aanbrengen van de groeven dient de wand op adequate wijze voorbehandeld te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan stralen en/of flexen. Belangrijk is wel dat voldoende oppervlakteprofiel en ruwheid aanwezig is. De hechtsterkte van de beton dient minimaal 1,5 N/mm2 te bedragen en de druksterkte 25 N/mm2. Reparaties met zwakke minerale mortels dienen dan ook vermeden te worden.Verder dient de ondervloer vrij te zijn van scheurvorming en reparaties aan het oppervlak dienen vooraf te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de reparaties dient men gebruik te maken van een geschikte reparatiemortel. Dit kan zijn PAKOR-Reparatiemortel 3C of een voorzetlaag met COVERCRETE WR.


Na een gedegen ondergrond behandeling kan de COVERCRETE WR bekleding in combinatie met een laag COVERCRETE HL worden aangebracht in de laagdikte van 3 tot 9 mm. Verwerking geschiedt met een plakspaan in de voorgeschreven laagdikte. Voor een gelijkmatige laagdikte adviseren wij om te werken met een hulplat.


COVERCRETE® TC/TC Clear


De COVERCRETE TC/TC Clear is een coating die kan worden gebruik voor het verzegelen van de COVERCRETE vloer- en wand afwerkingen. Toepasingsgebied is voornamelijk op de ingestrooide COVERCRETE vloersystemen. De mogelijkheid bestaat om de COVERCRETE TC als alleenstaande coating aan te brengen op een gezonde vlakke betonnen ondergrond. Uiteraard in combinatie met een geschikt hechtlaag systeem.


PAKOR heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met het leveren en aanbrengen van COVERCRETE vloeren in alle takken van de genoemde industrieen