Print deze pagina

COVERCRETE SL

zand

De COVERCRETE SL is een zelf nivellerend gietvloer systeem die wordt aangebracht in laagdikten van 4 tot 7 mm. De COVERCRETE SL heeft een uitstekende chemische bestandheid in combinatie met perfecte mechanische eigenschappen. Toepassingsgebied is bijvoorbeeld de voedselindustrie, farmaceutisch industrie en algemene industrie. De temperatuursbestandheid is ca. 50-60 °C bij een laagdikte van de vloer van 3-4 mm en 80-90 °C bij een laagdikte van 6-7 mm.

De applicatietechniek op beton is als volgt:

In de betonnen ondergrond dienen verankeringsgroeven aangebracht te worden met een afmeting van minimaal 1 x 1 cm. Deze groeven dienen aanwezig te zijn bij alle beeindigingen en vlakken zonder groeven groter dan 5 x 5 meter mogen niet voorkomen. Deze groeven zijn om te voorkomen dat de vloer zal gaan “schotelen” bij de randen tijdens de doorharding.


Na het aanbrengen van de groeven dient de vloer op adequate wijze voorbehandeld te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan stofvrij stralen en/of frezen. Belangrijk is dat ook de kanten worden voorbehandeld m.b.v. een kantfrees. Belangrijk is dat voldoende oppervlakteprofiel en ruwheid aanwezig is. De hechtsterkte van de beton dient minimaal 1,5 N/mm2 te bedragen en de druksterkte 25 N/mm2. Een normale zand en cementvloer is dan ook NIET geschikt als ondergrond. Verder dient de ondervloer vrij te zijn van scheurvorming en reparaties aan het oppervlak dienen vooraf te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de reparaties dient men gebruik te maken van een geschikte reparatiemortel. Dit kan zijn PAKOR-Reparatiemortel 3C of COVERCRETE HDG. Reparaties over grote vlakken met mortels op basis van epoxyharsen dienen vermeden te worden als de vloer in later stadium continu wordt belast met temperaturen hoger dan 50°C.


Na een gedegen ondergrond behandeling wordt een eerste laag COVERCRETE SL aangebracht als schraaplaag. Het verbruik bedraagt ca. 1-2 kg/m2. Hiermee worden porieen in de ondergrond afgesloten en verkrijgt men een egalisatielaag waarop de uiteindelijke gietvloer kan worden aangebracht. Met deze laag worden gelijktijdig kleine reparaties in de ondergrond uitgevoerd.


Na doorharding van de schraaplaag kan de COVERCRETE SL als gietvloer systeem worden aangebracht, waarbij het gebruik afhankelijk is van de uiteindelijk gewenste laagdikte. Gerekend moet worden met 2,0 kg/m2/mm laagdikte.

(*) Op poreuze ondergronden is ons advies gebruik te maken van een extra laag COVERCRETE WD als hechtprimer.