Print deze pagina

Chemiebouw

Chemiebouw impliceert het beschermen van beton en staalconstructies tegen zware chemische belastingen, waarbij deze in vele gevallen gepaard gaat met hogere thermische of mechanische belastingen.

In veel van deze gevallen wordt hier de grens bereikt van de standaard kunstharsbekledingen en zijn meer geavanceerde systemen noodzakelijk. PAKOR BV beschikt over ruime ervaring in het aanbrengen van chemisch resistente bekledingen en bemetselingen en is sedert jaren vaste aannemer op diverse chemische- en petrochemische fabrieken. De werkzaamheden die uitgevoerd worden bestaan onder andere uit:

  • Speciale kunststofvloer- en wandafwerkingen (polyurethaancement, vinylester, polyester etc.)
  • Speciale slijtvaste bekledingen (Basalt, SiO2 etc.)
  • Scheuroverbruggende laminaatbekledingen
  • Vloeistofdichte alsmede scheuroverbruggende membranen
  • Chemisch resistente betegelingen en bemetselingen
  • Koolstofbetegelingen of bemetselingen
  • Glasflake bekledingen.

Vloer- en gootbetegling in de PAKOR-Furadur Gootbodemblokken + gootsponningsteen in de PAKOR-Furadur Chemisch resistente betegeling op PAKOR-Furadur laminaat
Chemisch resistente betegeling vloer incl. afvoergoten

Apparatenbouw

De apparatenbouw is een specifiek onderdeel van de chemiebouw. Hier wordt echter de hoogste eis gesteld aan de bestandheid van de toe te passen materialen. In veel gevallen zijn deze apparaten onderdeel van een continu proces en wordt de bekleding gedurende 24 uur per dag blootgesteld aan de voorziene belasting en vindt inspectie of onderhoud alleen plaats in een onderhoudstop die in sommige gevallen slechts een keer per 5 jaar plaatsvindt. PAKOR BV adviseert en brengt al decennia lang bekledingen aan in deze apparaten en is dan ook geheel thuis in vele processen die plaatsvinden in de chemische en petrochemische industrie. Bekledingen die ondermeer door ons worden aangebracht zijn:


PAKOR-Gietvloer VE/SL PAKOR - Rubberlining Bemetseling in de PAKOR-Furadur (Reactorvat)
 PAKOR-Gietvloer VE/SL  Chemoline rubberlining   Chamottebemetseling

 ZUURBOUW – BOUWCHEMIE – CHEMIEBOUW – TEGELWERK