Print deze pagina

Bestandheidslijsten

Bestandheidslijsten dienen gezien te worden als een indicatie waar een kunstharsbekleding tegen bestand is. Het grootste deel van de testen wordt echter uitgevoerd bij een temperatuur van 20 graden Celsius en een atmosferische druk. Ook zijn de testen gebaseerd op een 1:1 situatie. Het systeem wordt dus getest op de weerstand tegen een enkel product.

Heel vaak komt het echter voor dat kunsthars bekledingen belast worden door combinaties van chemicaliën en bij verhoogde temperaturen.  Verhoogde temperaturen leiden er toe dat chemicaliën die bij een concentratie van 20% geen enkele schade aan een kunstharsbekleding toebrengen bij 60 graden Celsius binnen een dag het systeem volledig aantasten. Ook het feit dat systemen belast kunnen worden met de dampen van chemicaliën kan ertoe leiden dat een versnelde aantasting kan optreden. Dampmoleculen zijn namelijk kleiner als vloeistofmoleculen en zullen dus sneller via de minuscule poriën het systeem weten binnen te dringen.

Zoals genoemd moet een bestandheidslijst dan ook gezien worden als een goede indicatie. Het is echter verstandig om contact te zoeken met een van onze adviseurs. Hij zal uw probleem en belasting in kaart brengen en een gedegen advies uitbrengen welk systeem voor u het best is. Onze bestandheidslijst kunt u via onderstaande link als PDF document downloaden.

 

Chemische bestandheidslijst