Print deze pagina

Renovatie van een reinigingsbaan resp. wasstraat met COVERCRETE

PAKOR renoveert met regelmaat volledige reinigingsbanen respectievelijk wasstraten waar de vloeren door de hoge chemische en thermische belastingen hun bescherming hebben verloren. Reinigingsbanen worden veelal dagelijks 16 uur per dag en 7 dagen per week belast met (warme) chemicaliën in combinatie met stoomreiniging. Deze belasting leidt veelal tot grote schade aan de (beton)vloeren met tot gevolg dat kans bestaat op lekkages van chemicaliën naar het milieu. Situaties zoals hieronder te zien worden dan ook niet zelden door ons aangetroffen.

Schade vloer reinigingsbaan  Schade vloer reinigingsbaan   Schade vloer reinigingsbaan  Schade vloer

Reparaties van deze situaties is dan ook niet zinvol en er blijft dan ook weinig anders over dan een volledige renovatie van de reinigingsbaan. De werkmethodiek die dan door PAKOR wordt gevolgd is:

 • Het verwijderen van de bestaande bekleding en eventuele afschotlagen tot op de gezonde betonnen ondergrond, waarbij eveneens de aanwezige goten gesaneerd of verwijderd zullen worden. Indien mogelijk zullen hierbij bestaande hoeklijnen tpv de in- en uitrit worden gespaard, zodat deze als hoogtemaat kunnen fungeren bij het aanbrengen van de nieuwe afwerkvloer.
 • Het boucharderen resp. stralen van de vrijgekomen betonvloer, zodanig dat een optimale aanhechting wordt verkregen van de nieuw aan te brengen betonvloer.
 • Het stellen van de benodigde hulpbekistingen voor het creëren van de noodzakelijke afvoergoten. In de bekisting zal een sponning worden opgenomen voor plaatsing van de noodzakelijke gootroosters.
 • Het aanbrengen van een nieuwe betondekvloer op afschot naar de gecreëerde afvoergoten, waarbij een krimpwapening verankerd aan de ondervloer zal worden opgenomen.
 • Het na doorharding van het beton verwijderen van de geplaatste hulpbe­kistingen en het creëren van een afschotlaag (1:200) in de goot.
 • Het na ca. 10 dagen bepalen van het restvochtpercentage in het beton m.b.v. de Calcium Carbid methode. Bij een percentage lager dan 10% kan de eindafwerking aangebracht worden.
 • Het aanbrengen van de benodigde verankeringsgroeven van ca. 12 x 12 mm.
 • Het stofvrij stralen van de betonnen ondergrond, zodanig dat een optimale aanhechting met de aan te brengen vloerafwerking wordt verkregen.
 • Het aanbrengen van een COVERCRETE (*) bekleding op het gehele vloerop­pervlak alsmede op de gootwanden resp. bodem in de gemiddelde laagdik­te van 10 mm. De gootwanden zullen worden aange­bracht m.b.v. een hulpbekisting.
 • Het aanbrengen van een plintafwerking m.b.v. COVERCRETE WR in de laagdikte van 5-6 mm, waarbij de ondergrond zal worden voorzien van een hechtlaag Primer TC.
 • Het plaatsen van de gootroosters, in de voorgevormde sponningen van de COVERCRETE bekleding.

(*) COVERCRETE

COVERCRETE is een naadloos aan te brengen vloerafwerkingssysteem op basis van polyuret­haanharsen. Kenmerkend voor COVERCRETE zijn de volgende eigenschappen:

 • zeer hoge chemische bestandheid
 • bestand tegen steam‑cleaning bij laagdikten > 9 mm
 • uitstekende anti‑slip eigenschappen
 • aan te brengen op beton van 10 dagen oud
 • zeer snel belastbaar.

Chemiebaan renovatie

Slopen oude bekleding + afschotlaag  Nieuwe betonvloer  COVERCRETE HDB Wasstraat  COVERCRETE HD (Reinigingsbaan chemie)

Foodbaan renovatie

Slopen oude ondervloer tbv COVERCRETE afwerking  Voorbereiden plinten tbv COVERCRETE WR bekleding  Betonvloer voor de COVERCRETE HDB bekleding  COVERCRETE HDB bekleding