Print deze pagina

PAKOR bouwt een nieuwe stripper voor een groot chemisch bedrijf

PAKOR bouwt een nieuwe stripper voor een groot chemisch bedrijf (1)

De eerste fase voor de levering van een nieuwe SBA stripper voor een groot chemisch bedrijf in Rotterdam nadert zijn voltooiing. De onderlinge delen zijn gereed en inmiddels voorzien van een Zwavelzuur bestendige loodlining. In de aankomende periode zullen de delen met elkaar verbonden worden, waarbij het laswerk regelmatig geïnspecteerd zal worden door Lloyd’s. Nadat alle delen aan elkaar gelast zullen zijn wordt de loodlining ook op de locaties van de lassen aangebracht, zodat een volledige bescherming van het staal wordt verkregen tegen de zuren en logen die tijdens het proces door het apparaat zullen stromen. Op de uiteindelijke locatie zal nog een speciale koolstof- en chamottebemetseling worden aangebracht om het lood te beschermen tegen de hoge temperaturen die met het proces gepaard gaan.

  

  

PAKOR bouwt een nieuwe stripper voor een groot chemisch bedrijf (2)

Inmiddels nadert de eerste fase van de nieuwbouw zijn voltooiing. De watertest is inmiddels uitgevoerd. Lekkages zijn niet gevonden. Alle lassen zijn gecontroleerd middels een door Lloyds goedgekeurd kwaliteitssysteem. De stripper zal dan voorzien worden van zijn conservering en op transport naar Nederland worden gezet  waarna deze na plaatsing voorzien zal worden van de chemisch resistente bemetseling.

stripper C-4102B