Print deze pagina

COVERCRETE Gootrenovatie reinigingsbaan

Door PAKOR is onlangs een grote renovatie uitgevoerd aan de afvoergoten in een wasstraat bij een groot transportbedrijf met eigen reinigingsfaciliteiten. Doordat tijdens de nieuwbouw de indertijd verkozen polyurethaancement vloer- en wandafwerking door derden niet was aangebracht overeenkomstig de hiervoor geldende richtlijnen is grote schade ontstaan aan de goten met tot gevolg dat geen bescherming meer werd geboden aan de onderliggende betonconstructie. Dit had als gevolg dat schade aan constructie maar ook het milieu niet was uit te sluiten. Gezamenlijk met opdrachtgever is een plan van aanpak gemaakt wat ertoe heeft geleid dat in een periode van 7 werkdagen ca. 120 m1 goot en een verzamelput voorzien zijn van een nieuwe polyurethaancement afwerking, waarbij gebruik gemaakt is van onze COVERCRETE afwerking.

Gestart is met het inzagen van de oude vloer op ca. 20 cm uit de goot, waarna middels hogedruk waterstralen de gehele oude bekleding  van de vloer en gootroostersponning is verwijderd, zodat het mogelijk werd een geheel nieuwe roosteroplegging te formeren, waarbij de COVERCRETE op de juiste laagdikte aangebracht kon worden. Hierbij is gelijktijdig de wand- en bodem opgeruwd, zodanig dat een correcte aanhechting kon worden verkregen met de nieuwe COVERCRETE bekleding.

COVERCRETE Zaagwerken   COVERCRETE Ondergrondbehandeling   COVERCRETE Voorbereiding

Na deze gedegen voorbehandeling is met een speciale hulpbekisting de gootwand en gootsponning voorzien van een nieuwe COVERCRETE bekleding. Hierbij is een gemiddelde laagdikte aanbracht van 12-13 mm, zodat een goede bescherming is verkregen tegen de chemische en thermische belasting die in de goot kan optreden.

COVERCRETE Gootafwerking   COVERCRETE Gootafwerking   COVERCRETE Gootafwerking

Na de verwijdering van de hulpbekisting is de wand dusdanig voorbereid dat het mogelijk werd de gootbodem op correcte wijze aan te brengen, waarna bodem en gootrooster zonder problemen geplaatst konden worden

COVERCRETE Voorbereiding   COVERCRETE Gootbodem + Rooster

Nadat alle wanden, putten, bodemvlakken en roosterspanningen volledig bekleed zijn met de COVERCRETE bekleding zijn alle roosters geplaatst en kon de reinigingsbaan weer in gebruik genomen worden.

COVERCRETE Roostersponning   COVERCRETE Gootafwerking   COVERCRETE Gootafwerking