Print deze pagina

Betonschade opslagsilo’s door PAKOR gerepareerd

Voordat de oude reparaties deze winter naar beneden zouden vallen is door PAKOR een spoedreparatie uitgevoerd aan een aantal opslagsilo’s voor kunststof korrels bij een relatie in Zeeland. De reparatie is als volgt uitgevoerd:

Oude reparatie gesaneerd tot op de gezonde betonnen ondergrond.
Ondergrond gereinigd door licht aanstralen
Reparatie uitgevoerd in twee lagen i.v.m. de aan te brengen laagdikte.

Oude loszittende reparatie reparatie op hoogte Gesaneerde reparatieplek
Voorzetlaag reparatiemortel 2e laag en eindafwerking betonreparatie Betonreparatie opgeleverd