Print deze pagina

Minder verkeershinder door versterking bruggen met composiet

Ballast Nedam en Pakor Bouwspecialiteiten BV hebben een revolutionair, nieuwe oplossing gepresenteerd, waarbij door toepassing van composiet stalen bruggen veel sneller, en dus met minder hinder en kosten, gerepareerd kunnen worden. Dit gebeurde tijdens het congres ‘Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen’ van Rijkswaterstaat.


Rijkswaterstaat heeft in totaal 274 vaste en beweegbare bruggen in beheer, die vooral in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd. Ondertussen is de verkeersintensiteit op de wegen sterk toegenomen, waardoor de stalen bruggen te maken krijgen met vermoeiingsproblemen, een typische eigenschap van staal. Om de levensduur en veiligheid van de bruggen voor de toekomst te garanderen moet Rijkswaterstaat een groot aantal bruggen versterken. Momenteel wordt de levensduur van vaste bruggen verlengd door het asfalt te vervangen door een laag Hoge Sterkte Beton (HSB). Deze techniek moet zichzelf op termijn nog bewijzen. De weggebruiker ondervindt bovendien veel verkeershinder tijdens de uitvoering, zoals recent gebleken is bij de renovatie van de Moerdijkbrug (A16) en de brug bij Hagestein (A27).


Team Coverbridge

Reeds in 2007 hebben Ballast Nedam en Pakor de handen ineengeslagen in Team Coverbridge, toen beseft werd welke bijzondere voordelen composiet biedt voor de bruggenbouw. Composieten zijn twee of meer materialen gecombineerd tot een nieuw materiaal, met betere eigenschappen dan de afzonderlijke materialen. Bij Coverbridge gaat het om een slimme combinatie van kunstharsen, vulstoffen en vezelmaterialen. Deze zijn op een dusdanige wijze opgebouwd dat een zeer sterk materiaal ontstaat. Bij de ontwikkeling van Coverbridge is zeker niet over één nacht ijs gegaan, maar zijn in de afgelopen twee jaar talloze proeven door de Technische Universiteit Delft uitgevoerd. Doel hiervan was te komen tot een optimale samenstelling van het composiet, waarbij aanzienlijke verbetering moest worden bereikt op het gebied van verkeershinder, (life cycle) kosten en restlevensduur. Naast toename van de vermoeiingssterkte is ook ingezet op een betere statische sterkte.

Om niet alleen afhankelijk te zijn van laboratoria-testen, is in Maarssen een stalen brugdek nagemaakt. Dit brugdek, van 10 mm dikte, meet maar liefst 8 bij 3,6 meter en is afgelopen maanden uitgebreid getest. Ondanks dat de complete analyse van alle testresultaten pas in 2010 afgerond zal zijn, is al wel duidelijk dat de praktijktesten de positieve resultaten van de TU-testen bevestigen en hier en daar zelfs overtreffen


Minder Verkeershinder

Omdat Coverbridge zo sterk is, kunnen bruggen die er mee gerenoveerd zijn, tientallen jaren langer mee. Dit geldt zowel voor vaste als beweegbare stalen bruggen. Het aanbrengen van Coverbridge is bovendien veel makkelijker dan de tot nu toe bekende oplossingen. Het kost minimaal 30% minder tijd. Daarnaast hoef je niet, zoals nu gebruikelijk is, een hele rijbaan ineens te renoveren, maar kan rijstrook voor rijstrook gewerkt worden. Een mogelijkheid is ook om alleen de wielsporen op de rechterbaan (waar het vrachtverkeer rijdt) te versterken. De tijdwinst kan dan oplopen naar 60%. Dat scheelt dus dagen tot weken verkeersoverlast per brug.


Good old’ asfalt

Een ander voordeel van het composiet van Coverbridge is, dat het, in tegenstelling tot de huidige oplossingen, zonder probleem afgewerkt kan worden met traditioneel asfalt. Met alle voordelen vandien. Asfalt is stroever, dus veiliger en zorgt voor een vlak wegdek. Geen irritante hobbels, maar een comfortabel en vertrouwd wegdek voor de automobilist. Tenslotte geeft asfalt veel minder ‘splash en spray’ van opspattend regenwater en wordt de geluidshinder er door beperkt.


Nederland in beweging houden

Team Coverbridge hoopt dat mogelijk is om de oplossing in de praktijk toe te passen, om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het in beweging houden van Nederland. Binnen enkele jaren zullen in ieder geval veertien stalen bruggen gerenoveerd moeten worden. Door Coverbridge toe te passen, betekent dat heel wat maanden minder verkeershinder. Daarnaast kunnen deze bruggen nog vele jaren langer mee zonder dat vervanging nodig is.

wwww.coverbrigde.nl