Print deze pagina

800 m2 PAKOR-Gietvloer ED voor drukkerij te Etten-leur

Een volledig nieuwe lijn in een drukkerij te Etten-Leur hield in dat ook een nieuwe vloer aangebracht moest gaan worden om te voldoen aan alle eisen. De wens was dan ook een vloeistofdichte vloer die bestand moest zijn tegen drukinkten en uiteraard makkelijk te reinigen. Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor een PAKOR-Gietvloer ED in de kleur Antraciet.

Om tot een goed resultaat te komen is gekozen voor de navolgende werkmethodiek:

  • Het stofvrij stralen van de ondervloer, zodat een perfecte aanhechting verkregen zou gaan worden met de aan te brengen gietvloerafwerking. Na het stralen zijn aanhechtsterkte testen uitgevoerd om te bepalen of deze minimaal 1,5 N/mm2 zou bedragen.
  • Na het stralen is een rollaag PAKOR-Impregneer WD aangebracht. verbruik ca. 0,2-0,25 kg/m2. Met deze laag is een basis gelegd voor een perfecte aanhechting. Tevens zijn de eerste en kleinste poriën gesloten.
  • Na doorharding van de impregneerlaag is een laag PAKOR-Underlayment SL aangebracht. Met deze laag worden alle poriën gesloten en wordt een perfecte ondergrond verkregen voor de aan te brengen gietvloerafwerking. Het verbruik ligt hier op ca. 0,5-1 kg/m2.
  • Na de doorharding van deze onderlaag wordt deze nog eenmaal geïnspecteerd op onregelmatigheden die zo nodig worden weggeschuurd of geplamuurd met PAKOR-Pe Sealer, waarna gestart kan worden met het aanbrengen van de PAKOR-Gietvloer ED. Resultaat is een strakke gietvloer zonder pinholes of blazen.

PAKOR-Impregneer WD   PAKOR-Underlayment SL   PAKOR-Underlayment SL

PAKOR-Gietvloer ED (ontluchten met stachelwals)   PAKOR-Gietvloer ED   PAKOR-Gietvloer ED