Print deze pagina

Turn Key projecten

Turn key projecten. Ook voor speciale projecten waar bescherming van constructies of constructiedelen tegen chemicaliën het uiteindelijke eindresultaat moet zijn kunt u bij PAKOR terecht. Hier ziet men een voor ons geproduceerde stalen leiding die geschikt moet zijn voor het afvoeren van zure dampen. De dichtheid van de staalconstructie is uitvoerig getest door de lassen niet destructief te onderzoeken middels o.a ultrasoon onderzoek en hierna de leiding gedurende een bepaalde periode op behoud van vacuüm te testen. Na deze testen zal de uiteindelijke bescherming op het staal worden aangebracht. In dit geval een rubberlining die ertoe zal leiden dat voor lange tijd een optimale bescherming geboden zal worden aan het staal tegen de zure dampen die door de leiding zullen stromen. De buitenzijde zal worden voorzien van een conservering zodat het staal ook aan deze zijde beschermd zal zijn tegen de klimatologische omstandigheden waaraan de leiding blootgesteld zal gaan worden.